Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası

Tutum yatırım ve yerli malları haftası ülkemizde uzun yıllardır kutlanan, yerli malını almayı ve tutumlu olmayı teşvik eden önemli bir etkinliktir. Bu etkinlikler sayesinde yerli üretimin önemi anlatılır. İnsanların tutumlu olması amaçlanır.

Türkiye Cumhuriyetin kurucusu önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, Lozan Anlaşmasında kesinlikle taviz verilmeyecek konu olarak, başka devletlere tanınan ekonomik ayrıcalıkların kaldırılmasını şart koşmuştur. Bu ekonomik ayrıcalıklar Osmanlı Devleti ekonomisini ve yerli üretimi bitirmiş, başka ülkelere bağımlı hale getirmiştir. Önderimiz Atatürk yeni kurduğu Türkiye Cumhuriyetinin kendi ekonomisiyle kendi üretimiyle kalkınması gerektiğini belirtmiş bu amaçla ülkemizde fabrikalar kurulmasını teşvik etmiş. Kendi ürünlerimizin yabancı ürünler karşısında rekabet etmesini sağlamıştır.

Bu etkinliklerle aynı zamanda tutumlu olmak da amaçlanmaktadır. Kaynaklarımızı tutumlu kullanmalı tasarruf yapmayı alışkanlık haline getirmeliyiz.