Yabancı Dil Eğitimi

Özel Fethiye Ata İlkokulunda uygulamakta olduğumuz dil öğretiminde amacımız, öğrencilerin okuma, anlama, konuşma ve yazma becerilerini geliştirmek, öğrendikleri dillerde rahat ve kendilerinden emin bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamaktır.  Okulumuzda "Tam Öğrenme Modeli" bağlamında "İşlevsel Dil Öğrenimi" temel alındığından öğrencilerimiz ileride hem mesleki hem de sosyal yaşamlarında kendilerine gerekecek olan İngilizce becerilerini deneyimlemektedirler.

Anaokulundan başlayarak öğrencilerimiz, iletişim odaklı çalışmalarla yabancı dilde kendilerini  ifade etmeyi öğrenmektedirler. Okulumuzda yabancı dil eğitiminde, öğrencilerimizin edindikleri yabancı dillerde iletişim kurabilmeleri için 5 dil yetisinin eş zamanlı geliştirilmesine öncelik verilmektedir. Öğrencilerimiz yalnızca akademik İngilizce değil sosyal yaşam ve kültürel etkinlikler için gerekli yeterlikleri de edinmektedirler. 

Anaokulu ve ilkokulda günlük yaşantının doğal akışının bir parçası olan İngilizce bütün düzeylerde, uluslararası standartlarda, Türk yabancı dil öğretmenlerimiz ve ana dili İngilizce olan öğretmenlerle güçlendirilir. Bu uygulamamız ile öğrencilerin evrensel kültürel çalışmalar yapabilmeleri, uluslararası bilinç düzeyine ulaşabilmeleri ve çok kültürlü olabilmeleri de sağlanmaktadır.

3. sınıftan başlayarak 7. sınıf öğrencileri dahil olmak üzere yılda 2 kez, bağımsız merkezler tarafından uygulanan, uluslararası geçerliliği olan online sınavlarla öğrencilerimizin dil gelişimi takip edilmekte ve desteklenmektedir. 

Okulumuzda dil öğrenimini pekiştirmek amacıyla teknolojiden en etkin şekilde yararlanılmaktadır. Bilgisayar destekli akıllı tahtalarla zenginleştirilen derslerimiz, öğrencilerin dil öğrenme motivasyonunu güçlendirirken teknoloji kullanımıyla öğrencilerin kendi kendine öğrenme yeteneği de gelişmektedir.