Vizyonumuz / Misyonumuz

Temel İlkelerimiz

• Atatürk ilkelerinin ve Atatürkçülüğün bir anlayış olarak yerleşmesini sağlamak,

• Bireysel farklılıkları gözeterek, çağdaş eğitim yöntem ve tekniklerini kullanmak, 

• Anadilini ve iki yabancı dilin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak, 

• Eleştirel, analitik ve pozitif düşünme becerilerini kazandırmak Okumayı, okuduğunu anlayıp yorum yapabilme yeteneğini geliştirmek, 

• Yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve gelişmesini sağlamak,

• Toplumsal sorunlara karşı duyarlılığın ön plana çıkmasını sağlamak.