Velilere Mektup

Değerli Anne Babalar,

Bölgesinde ‘Lider Okul’ olarak ön plana çıkan Özel Fethiye Ata Okulları, öğrenmenin severek gerçekleştirildiği bir ortamda, Atatürk ilke ve Devrimlerine bağlı, 16 yıllık eğitim-öğretim birikimiyle, kurumsallaşmanın ışığında, değişen dünya şartlarına uyum sağlayacak nesiller yetiştiren, geleceğe yön veren çağdaş ve nitelikli bir kurumdur.

Mutlu çocuklar için başlangıç...

Özel Fethiye Ata Okulları’nda okul öncesi eğitim; çocukların gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları ve yetenekleri göz önüne alınarak, sağlıklı bir biçimde fiziksel, duygusal, dil, sosyal ve zihinsel yönden gelişimlerini sağlayıcı, olumlu kişilik temellerinin atıldığı, yaratıcı yönlerinin çıkarıldığı, kendilerine güven duymalarının sağlandığı sistemli bir eğitimdir. Özgün düşünen, araştıran, neden sonuç ilişkisi kuran, yazan ve soru soran, sorgulayan çocuklarımıza ilk temellerimizi okul öncesinde ve ilkokulun ilk yıllarında atıyoruz. 

Her şey sevgiyle başlar. Okulunu ve öğrenmeyi çok sevmekle...

Öğrencilerimizin 21. Yüzyılın gerektirdiği becerilere sahip bir ‘dünya vatandaşı’ olarak yetişmeleri için eğitim, öğretim faaliyetlerimizi farklı içeriklerle destekliyoruz. Analitik düşünebilen, merak eden, eleştirel düşünebilen, farklılıklara saygılı, yaratıcı, üretken, en önemlisi Atatürk ilkelerine bağlı, onun ışığında ve yolunda ilerleyen bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Çocuklarımız, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi’ne (TEOG’a) disiplinler arası ve üstü akademik programımız ile hazırlanmakta, İngilizceyi tam olarak öğrenmiş olup yanı sıra 2. yabancı dil olarak Almanca eğitimi de verilerek okulumuzda bilimsel süreç ve yaşam becerisine sahip olarak yetişmektedirler.

ÖZEL FETHİYE ATA ORTAOKULU TEOG' da bölgenin en başarılı okulu olup, 2016 yılı TEOG sınavlarında bölge birinciliğine ulaşmıştır. Geleneği değiştirmemiş yine tam puanla Türkiye birincisi çıkarmıştır. ÖZEL FETHİYE ATA OKULLARI’nın kurulduğu günden bu yana pek çok öğrencisi en başarılı dilim olan % 1’lik dilimin içine girmişlerdir.

Mezun Öğrencilerimiz, aralarında Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, İzmir Fen Lisesi, Aydın Fen Lisesi, Antalya Fen Lisesi gibi okulların da bulunduğu Türkiye'nin seçkin ve prestijli okullarına girmeye hak kazanmışlar ve gururumuz olmuşlardır.

2017-2018 eğitim öğretim yılında da zenginleştirilmiş eğitim programımız ile çocuklarımızı; İnsan haklarına ve çevreye duyarlı, kültürel ve kişisel farklılıklara hoşgörülü, dünya çapında bilgiye ulaşabilecek becerilerle donatılmış, barış ve birlik anlayışını özümseyen başarılı, yarının sorumlu yurttaşları olarak hayata hazırlıyoruz.

Değerli Velimiz, 

Özel Fethiye Ata Okulları’nda yeni dönem kayıtlarımız; siz velilerimize sağladığımız ayrıcalıklarımız ile başlamıştır.

Okulumuza devam eden öğrencilerimize özel ve siz velilerimize katkı sağlayacak bu ayrıcalık; Nisan ayı içerisinde, (2016-2017 eğitim-öğretim yılı koşullarıyla) avantajlı erken kayıt fırsatları 2 Mayıs tarihine kadar sürecektir.

ÖZEL FETHİYE ATA OKULLARI