Ortaokul

Özel Fethiye Ata Okulları, Ortaokul Eğitiminde Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi’ne (TEOG’a) hazır, İngilizce'yi tam olarak öğrenmiş, bilimsel süreç ve yaşam becerisine sahip, liseye hazır öğrenciler yetiştirir.

ORTAOKUL EĞİTİM PROGRAMIMIZ
• Haftada 16 Saat İngilizce Eğitimi 
• 5. Sınıfta İngilizce Hazırlık Sınıfı 
• 5. Sınıftan İtibaren LGS'ye Hazırlık 
• Bölgedeki En Etkin Sınıf Danışmanlığı Sistemi 
• İlgi ve Yeteneklerin Keşfedilip, Yetenek Kulüp dersleriyle geliştirilmesi 
• Uzman Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi 
• Güvenilir Ölçme-Değerlendirme Teknikleri ve Yöntemleri

DİSİPLİNLER ARASI VE ÜSTÜ AKADEMİK PROGRAM
Özel Fethiye Ata Okulları, Ortaokul Eğitimi'nde öğrencilere ansiklopedik bilgiler yüklenmez. Geliştirilmiş Disiplinler Arası ve Üstü Akademik Programla öğrenciler; 
• Bilişim Teknolojileri, 
• Türkçe, 
• Matematik, 
• Görsel Sanatlar, 
• Müzik, 
• Beden Eğitimi, 
• Fen Bilimleri, 
• Sosyal Bilgiler derslerini eleştirel düşünce ile derinlemesine anlarlar.

ÖĞRETİM SÜRECİ 
Öğretim sürecinde, öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önüne alınarak uygulanacak yöntem, teknik ve materyaller belirlenir. 
• Öğretmenler, öğrencilerin öğrenmelerine rehberlik ederler ve öğrenci merkezli yöntemler uygularlar. 
• Öğrencilerin anlamalarını ve algılamalarını sağlamak için öğretim ortamında eğitim teknolojilerinden (bilgisayar, akıllı tahta, internet, tepegöz, projeksiyon, video, tv. vb.) yararlanılır. 
• Her ünite sonrasında değerlendirme testleri uygulanır. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 
Uzman bir ekiple gerçekleştirdiğimiz ölçme ve değerlendirmede amacımız, geçerli ve güvenilir ölçme araçları ile öğrencilerimizin öğrenmelerini takip etmektir. Sonuçlar Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından sayı ve sembollerle anlamlı hale getirilir. Belirlenmiş ölçütlerle karşılaştırmalar yapılır, hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığına karar verilir. Yapılan süreç, değerlendirmelerle eğitim-öğretim faaliyetlerinin amacına uygun olarak kullanılması sağlanır. Ölçme ve Değerlendirme uygulamaları açısından, en geniş kapsamı sonuç değerlendirmeleri oluşturur.

YABANCI DİL

 

Dil öğretiminde amacımız, öğrencilerin okuma, anlama, konuşma ve yazma becerilerini geliştirmek, öğrendikleri dillerde rahat ve kendilerinden emin bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamaktır.  Okulumuzda "tam öğrenme modeli" bağlamında "işlevsel dil öğrenimi" temel alındığından öğrencilerimiz ileride hem mesleki hem de sosyal yaşamlarında kendilerine gerekecek olan İngilizce becerilerini deneyimlemektedirler.

Hazırlık sınıfı olan 5. Sınıflarımızda haftada 16 saat İngilizce,2 saat Almanca ,diğer  sınıflarımızda 8 saat İngilizce ,2 saat Almanca eğitimi verilmektedir.