Müzik Dersliği

Müzik insan ya da çalgı seslerinin belli bir biçimsel güzellik ya da duygusal ifade yaratacak biçimde düzenlenerek bir araya gelme sanatıdır.

Son yıllarda bilim dünyasında yoğunlaşan deney ve çalışmalar, müzikle erken yaşta tanışmış çocukların okul başarılarının çok daha yüksek olduğunu, müziğin matematik, hafıza becerileri, sosyal becerileri, fiziksel koordinasyon yetileri ve dil becerilerinin gelişimine doğrudan etkisini ortaya koymaktadır.

İşte bu sebeple okulumuzda müzik dersleri, müziğin çok yönlülük ilkesine dayanan bir branş olması nedeniyle özenli bir şekilde sürdürülmektedir.