Kronoloji

1881 
Mustafa’nın Selanik’te dünyaya gelir.

1893 
Mustafa Selanik’teki Askeri Hazırlık Okuluna başlar ve burada öğretmeni tarafından kendisine ikinci ismi "Kemal" verilir.
        
1895 
Mustafa Kemal Manastırdaki Askeri Liseye başlar.        
        
1902 
Mustafa Kemal Harbiye’den mezun olur ve buradan sonra Harp Akademisine devam eder.

11 Ocak 1905 
Mustafa Kemal Harp Akademisinden Kurmay Yüzbaşı olarak mezun olur ve Şam’da bulunan Beşinci Orduda görev almak üzere Şam’a gönderilir        

Ekim 1906 
Mustafa Kemal ve arkadaşları Şam’da "Vatan ve Hürriyet" adıyla gizli bir dernek kurarlar.        

Eylül 1907 
Mustafa Kemal Üçüncü Orduya tayin edilir ve Selanik’e gönderilir.

13 Eylül 1911 
Mustafa Kemal İstanbul’daki Genel Kurmaya tayin edilir.         

9 Ocak 1912 
Mustafa Kemal Libya’daki Tobruk taarruzunu başarılı bir şekilde yönetir.        

25 Kasım 1912 
Mustafa Kemal Hareket Başkanı olarak Akdeniz Boğazları özel Kuvvetlerine atanır.        

27 Ekim 1913 
Mustafa Kemal Sofya’ya Askeri Ataşe olarak atanır.        

25 Nisan 1915 
İttifak Devletleri Arıburnuna çıkarma yaparlar ve Mustafa Kemal Tümeni ile ilerlemelerini durdurur.        

9 Ağustos 1915 
Mustafa Kemal Anafartalar Grup Kumandanlığına getirilir.         

1 Nisan 1916 
Mustafa Kemal Tuğgeneralliğe terfi eder.        

6-7 Ağustos 1916 
Mustafa Kemal Bitlis ve Muş’u düşmandan geri alır.        

31 Ekim 1918 
Mustafa Kemal Yıldırım Orduları Grup Kumandanı olur.         

30 Nisan 1919 
Mustafa Kemal Erzurum’da bulunan Dokuzuncu Orduya geniş yetkilerle müfettiş olarak atanır.        

16 Mayıs 1919 
Mustafa Kemal İstanbul’u terkeder.         

19 Mayıs 1919 
Mustafa Kemal Samsun’a ayak basar.        

8 Temmuz 1919 
Mustafa Kemal gerek Üçüncü Ordu Müfettişliği görevinden gerekse ordudan istifa eder.         

23 Temmuz 1919 
Mustafa Kemal Erzurum Kongresi Başkanlığına getirilir.        

4 Eylül 1919 
Mustafa Kemal Sivas Kongresi Başkanlığına getirilir.        

27 Aralık 1919 
Mustafa Kemal İcra Heyeti ile Ankara’ya gelir.        

23 Nisan 1920 
Mustafa Kemal Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisini açar.         

11 Mayıs 1920 
Mustafa Kemal İstanbul hükümeti tarafından ölüme mahkum edilir.        

5 Ağustos 1921 
Mustafa Kemal Büyük Millet Meclisi tarafından Başkumandan olarak atanır.        

23 Ağustos 1921 
Türk birliklerinin Mustafa Kemal tarafından yönetildiği Sakarya savaşı başlar.        

19 Eylül 1921 
Büyük Millet Meclisi, Mustafa Kemal’e Mareşal rütbesi ile Gazi unvanını verir.        

26 Ağustos 1922 
Gazi Mustafa Kemal Büyük Taarruzu Kocatepe’den yönetmeye başlar.         

30 Ağustos 1922 
Gazi Mustafa Kemal Paşa Dumlupınar savaşını kazanır.         

10 Eylül 1922 
Gazi Mustafa Kemal İzmir’e girer.        

1 Kasım 1922 
Büyük Millet Meclisi, Gazi Mustafa Kemal’in Hilafetin kaldırılması yönündeki önerisini kabul eder.         

14 Ocak 1923 
Mustafa Kemal’in annesi Zübeyde Hanım İzmir’de vefat eder.        

29 Ekim 1923 
Türkiye Cumhuriyetinin ilan edilmesi ve Gazi Mustafa Kemal’in ilk Cumhurbaşkanı seçilmesi.         

24 Ağustos 1924 
Gazi Mustafa Kemal İstanbul Sarayburnu’nda ilk kez şapka giyer.        

9 Ağustos 1928 
Gazi Mustafa Kemal Sarayburnu’nda yeni Türk Alfabesi ile ilgili konuşma yapar.        

12 Nisan 1931 
Gazi Mustafa Kemal Türk Tarih Kurumunu kurar.         

12 Temmuz 1932 
Gazi Mustafa Kemal Türk Dil Kurumunu kurar.

10 Kasım 1938 
Atatürk vefat eder