Eğitim Koordinatörü

Filiz İSLAMOĞLU
Eğitim Koordinatörü

“Gelecek Odaklı Okul” vizyonu ile kendini yeniden tanımlayan Ata Okullarından merhabalar,

21. yüzyılda en önemli beceri öğrenme becerisidir.

Bugün okula başlayan öğrencilerin yarısından fazlası ileride daha icat edilmemiş işlerde çalışacaklardır. Bugünün gençlerinin yıllar sonra neler bilmesi gerektiğini kesin olarak bilemeyeceğimize göre, önemli olan onlara ne öğrettiğimiz değil, kendi kendilerine öğrenmeyi nasıl öğrenecekleri ve sürekli gelişen dünyaya nasıl uyum sağlayacaklarıdır.

Ata Okulları 21 yüzyıl Pedagojisi ile kendini güncellemeye, şekillendirmeye ve yaşam boyu öğrenme merkezli olmak için hızlı adımlarla çalışmalarına başlamıştır.

Kurumumuzda; öğretmen, öğrenci, veli, okul idaresi ve tüm paydaşları öğrenenler topluluğudur.

Öğrenim süresinde, öğrencilerimizin kendini anlama ve tanıma süreçlerine, çevrelerini ve dünyayı tanıma süreçleri eklemeleri amaçlanmaktadır. Çünkü onların nasıl bir dünya istedikleri ve bu dünyada ne yapmak istedikleri anaokulundan itibaren planlanarak farkındalık kazandırılacaktır. 

Öğrencilerin duruşlarını ve kimliklerini küçük yaştan itibaren önemseyen, evrensel doğrulara uygun yetişen, dürüstlüğünü ve bakış açısını her koşulda sağlam bir şekilde sergileyecek gençler olarak yetişmeleri bizlerin en büyük sorumluluğudur.

21. yüzyıl becerilerine uygun teknolojik alt yapı ve donanıma sahip okul iklimi yaratmak için, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz bu temel prensip içinde birlikte hareket ederek, yaşayan ve öğrenen okul yapısını oluşturmak için işbirliği içinde çalışacaklardır.

Bu okul iklimi, öğrenciyi getirebileceği en üst akademik başarıya ve yaşama hazır hale getirecektir.

Yaşam boyu sürdürülebilir başarıyı desteklemek ve iyi bir dünyaya ilerlememizi sağlayacak olan bu yeni oluşum, Ata okullarını daha da ileriye taşıyacaktır.

Saygılarımla 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------