Değerli Anne- Babalar Çocuğunuzun Eğitim Haritasını Beraber Belirleyelim

 

ÖZEL FETHİYE ATA OKULLARI

“METROPOLİTAN OLGUNLUK TESTİ” UYGULAMASI

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak İlköğretim birinci sınıfa başlayacak çocuklarımızın okul olgunluğu ve okula hazırlık süreçlerini değerlendirmek amacı ile “Metropolitan Okul Olgunluğu Testi” uyguluyoruz. Uygulamanın amacı, okula yeni başlayacak olan birinci sınıf adayı çocukların, yönergeleri anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özellikleri ve başarılarını ölçmektir. Testi, “okuma olgunluğu, sayı olgunluğu ve genel olgunluk” alanlarında bizlere çocukla ilgili önemli bilgiler vermektedir.

 

METROPOLITAN Okul Olgunluğu Testi

OKUL OLGUNLUĞU
Çocuğun okul yaşantısının başlangıcı olan 1.sınıf onun hayatında çok önemli
bir deneyimdir. Çocuğun öğrenme ve eğitim süreci ile ilk tanışması, ilk deneyimlerini
yaşadığı 1.sınıf onun bütün okul hayatı boyunca "okul ve eğitim" kavramlarını nasıl
algılayacağını belirlemektedir. Okul olgunluğu, çocuğun fiziksel, zihinsel, sosyal ve
duygusal gelişimi açısından belirli bir düzeye gelmesi ve okulda kendisinden
beklenilenleri başarılı bir şekilde yerine getirmeye hazır olmasıdır. Okul olgunluğuna
erişmiş bir çocuk ondan beklentileri rahatlıkla yerine getirebildiği için okula karşı
olumlu duygular ve olumlu bir tutum geliştirecektir. Okul olgunluğuna erişmemiş bir
çocuk 1.sınıfa başladığında çok zorlanacak, beklentileri yerine getiremeyecek, okula
karşı ve kendine yönelik olumsuz duygular oluşmaya başlayacak ve öğrenme
motivasyonunu kırılmış olacak.
Dengeli, duygusal ve toplumsal etkileşimin güçlü olduğu aile ortamında yetişen
çocuk anne ve babasının desteğiyle pek çok yeteneği kazanabilir ve aile ortamında
yeterli olgunluğa ulaşabilir.

ZİHİNSEL GELİŞİM
Görsel ve işitsel algılama yeteneği, algıladıklarını hafızada tutabilme, mantıklı
düşünebilme, neden sonuç ilişkisini kurabilme ve yeterli kavram bilgisine sahip
olmasıdır. Düşünce ve konuşma birbiriyle bağlantılıdır. Bunun için yönergeleri
anlayabilmeli ve düşüncelerini ifade edebilmelidir. Okumayı yazmayı ve matematiği
öğrenmesi istenen çocuğun, duyu organlarının yeterli şekilde gelişmiş olması gerekir.
Buna ilaveten detayları da kavrayabilmelidir. Hem görsel hem işitsel ayırt edebilme
yeteneği göstermelidir.

MOTOR GELİŞİM
Bedenini rahat kullanabiliyor ve bedensel koordinasyonunu sağlayabiliyor
olması gerekmektedir. Vücut hareketlerine hakim olması ve gösterilen hareketleri
yapabiliyor olması beklenmektedir. Çocuk kalemi tutup yazabilecek ince kas
gelişimine sahip olmalıdır.

DİL GELİŞİMİ
Okuma yazmaya hazırlık için en önemli beceridir. Çocuklar okuma yazmaya
başlamadan önce konuşma ve dinlemeyi öğrenmektedirler. Olayları kronolojik
sırayla anlatabiliyor olması, yeterli kelime hazinesine sahip olması, zıt kavramları
biliyor olması, bir konuşmayı aktarabiliyor olması gerekmektedir. Çocuğun ona
anlatılanları dinliyor olması ve yönergeleri anlıyor olması gerekmektedir. Akıcı bir
konuşmaya sahip olması beklenmektedir.

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Okula başlayacak çocuğun öncelikle yeterli özgüvene sahip olması
gereklidir. Bunun için anne baba ile güvenli ilişki kurmuş olması ve güvenli bir ayrılığı
başarabiliyor olması gerekmektedir. Sorumluluk alabilmesi, yaşıtlarıyla rahat sosyal
ilişkiler kurabilmesi ve bu ilişkiyi sağlıklı bir şekilde sürdürebilmelidir. Çocuk kendi
başına hareket edebilme, kendini ifade edebilme ve sosyal problemleri çözebilme
becerilerine sahip olmalıdır.

DİKKAT VE EL-GÖZ KOORDİNASYONU
Dikkat, bir şeyi anlamanın veya bir şeyi başarmak için organizmanın uyanık ve
hazır duruma geçmesidir. Grupla yapılan etkinliklerde sakin bir şekilde oturma,
dinleme ve yönergeleri uygulayabilme bu yeteneğin geliştiğine ait başlıca belirtidir.
Resimli kitapları ilgiyle inceleyebiliyor olması, makası rahatlıkla kullanabiliyor
olması, ona verilen bir resmi çizgileri taşırmadan boyayabiliyor olması, sınırlı
alanlarda çizebiliyor olması, 20-25 dakika tek başına bir etkinlikte veya oyunda
yoğunlaşabilmesi beklenmektedir.