Anaokulu

                                  

MUTLU ÇOCUKLAR İÇİN BAŞLANGIÇ...

Özel Fethiye Ata Okulları’nda okul öncesi eğitim; çocukların gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları ve yetenekleri göz önüne alınarak, sağlıklı bir biçimde fiziksel, duygusal, dil, sosyal ve zihinsel yönden gelişimlerini sağlayıcı, olumlu kişilik temellerinin atıldığı, yaratıcı yönlerinin çıkarıldığı, kendilerine güven duymalarının sağlandığı, sistemli bir eğitimdir.

Bu doğrultuda hazırladığımız eğitim programımızda öğrendiklerini uygulayarak yapma, matematik ve analitik düşünme becerilerini geliştirme, sorgulama, duyu ve çoklu zeka eğitimleri ile pekiştirerek dünya kültürlerini tanıma, benimseme, farklılıklara açık olma, felsefenin önemini bilme, yabancı dili etkin kullanabilme, sanatsal ve kültürel etkinliklerin içinde olma, müziğin yaşamın önemli bir parçası olduğunu bilme, spor yapmanın gelecekteki yaşantısına olan katkısının bilincinde olma becerilerini en üst seviyede tutmayı hedefliyoruz. Çocuklarımız Özel Fethiye Ata Anaokulu’ndan mezun olduklarında ilkokula tam donanımlı, akademik ve sosyal alanda kendilerini geliştirmiş, kendi anadilini ve İngilizceyi etkin bir biçimde kullanabilen bireyler olarak geçiş yapmalarını sağlamak ilkemizdir. Çocuklarımıza ayrıca branş dersleri olarak; Drama, Müzik, Görsel Sanatlar, Kodlama, Beden Eğitimi dersleri verilmektedir.

YABANCI DİL

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle 4 yaş grubunda haftada 20 saat İngilizce (yarım gün İngilizce, yarım gün Türkçe) eğitim almaktadırlar.

 5 yaş grubunda ise haftada 8 saat İngilizce eğitimi almaktadırlar. İletişim odaklı çalışmalarla yabancı dilde kendilerini ifade etmeyi öğrenmektedirler.